Nhóm chúng tôi

Under2 tự hào tạo ra một văn hóa doanh nghiệp tốt là môi trường làm việc thân thiện, các thành viên làm việc gắn kết, giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Đó là lý do Công ty du lịch Under2 đã xây dựng lên một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình, thân thiện.

Chúng tôi đã tạo nên một hệ thống làm việc mà trong đó tất cả các bộ phận từ phòng phát triển chăm sóc sản phẩm, đến phòng bán hàng, đội ngũ maketing, phòng kế toán, phòng công nghệ…đều có sự liên kết, hoạt động tương tác lẫn nhau.

Chính vì điều đó đã hình thành lên một team làm việc không thể tách rời, các bộ phẫn đều có sự hỗ trợ giúp đỡ để tạo nên một bộ máy làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.

Đội bóng đá Under2

Hoạt động team building

Các hoạt động đội nhóm khác

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}