Hoạt động xã hội

Triết lý du lịch có trách nhiệm của Under2 dựa trên 5 nguyên tắc

Tôn trọng điểm đến

Hỗ trợ người dân địa phương và kinh tế địa phương

Giữ gìn môi trường

Bảo vệ con người và động vật

Bù đắp lại thông qua quan hệ đối tác NGO và các tổ chức của cộng đồng.

Những hoạt động du lịch có trách nhiệm của công ty Under2 nhằm hỗ trợ đạt được các Mục tiêu Phát triển của Liên Hợp Quốc dựa trên 3 trụ cột: Sinh quyển, Xã hội và Kinh tế. Theo đó, công ty giáo dục 66% du khách quốc tế có động lực để trải nghiệm thiên nhiên và cảnh quan tuyệt đẹp; Giáo dục 89% người tiêu dùng mua sản phẩm có lợi cho môi trường. Công ty Under2 tin tưởng rằng bằng việc đầu tư để đạt được các mục tiêu tốt đẹp, công ty sẽ phát triển trên mọi phương diện, không phải chỉ là để trở thành công ty tốt nhất trên thế giới mà cho thế giới.

Những điều Under2 đã thực hiện:

  • Cấm các chuyến tham quan đến các khu bảo tồn và vườn thú Động vật hoang dã ("ĐVHD") (safari), là những nơi che đậy cho thị trường chợ đen buôn bán ĐVHD
  • Cấm tất cả mọi sự tiêu thụ ĐVHD trong mọi chuyến tour
  • Nâng cao nhận thức cho khách du lịch về hệ lụy của việc tiêu thụ ĐVHD, và phương thức để họ có thể tham gia giúp đỡ
  • Truyền thông điệp “nói không với túi nilon” cho mỗi du khách, vì thế, đã chấm dứt việc dùng khoảng 3 triệu túi nilon xả vào môi trường;
  • Bố trí các điểm dừng để nạp lại nước uống. Các khách sạn cũng nạp lại nước uống miễn phí tại phòng, tiết kiệm khoảng 600.000 chai nhựa mỗi năm;
  • Cam kết trở thành nơi làm việc không dùng nhựa một lần vào năm 2020.

Các công tác thiện nguyện Under2 đã triển khai:

  • Tài trợ cho CLB Hanoi Free Tour Guides
  • Ủng hộ quỹ trò nghèo vùng cao và quỹ "Cơm có thịt"
  • Tài trợ cho CLB Saigon Free Day Tours
Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}