Social Media

Bạn muốn tạo thêm nhiều kênh thông tin mạng xã hội, nơi bạn có thể tiếp cận theo cách thân thiện với khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và ghi nhận ý kiến đánh giá của họ?
Bạn muốn quảng bá trên các kênh nổi tiếng và độ phủ rộng như Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, diễn đàn… nhưng bạn chưa biết cách lựa chọn kênh phù hợp với dịch vụ và sản phẩm cũng như làm thế nào để tạo và thu hút nhiều “fan” kết nối với kênh truyền thông của bạn?

 

66% người dùng Facebook

Nói rằng họ thích hoặc theo dõi một thương hiệu trên nền tảng này.

 

74% người dùng Facebook

Nói rằng họ kiểm tra tài khoản Facebook của họ mỗi ngày.

 

90% người dùng Instagram

Nói rằng họ theo dõi một doanh nghiệp trên nền tảng này, điều này cũng có nghĩa là người dùng IG rất thích tương tác với các thương hiệu họ thích.

 

89% Nhà tiếp thị trực tuyến

Nói rằng Instagram đã là một nền tảng truyền thông xã hội rất hiệu quả để tiếp thị người ảnh hưởng.

 

Lượng người dùng 28%

Nhiều khả năng xem quảng cáo trên Twitter so với các nền tảng truyền thông xã hội khác.

 

77% người dùng Twitter

Nói rằng họ cảm thấy tích cực hơn về một thương hiệu nào đó khi Tweet của họ đã được trả lời.

 

83% Pinners

Đã báo cáo thực hiện mua hàng dựa trên nội dung họ thấy từ các thương hiệu trên Pinterest.

 

90 triệu người dùng trên LinkedIn

Là những người có ảnh hưởng cấp cao, trong khi 63 triệu người trong số họ đang ở vị trí ra quyết định.

Tin nhắn {{unread_count}}
Chat với: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Bạn: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}